Trvalo udržateľný vývoj

Znak pre životné prostredie

KE KELIT podporuje úspešný model ÖAKR

Dôležitú úlohu v podnikovej kultúre spoločnosti KE KELIT zohráva dôkladný prístup k životnému prostrediu a jeho zdrojom. Zohľadnenie budúcich generácií a ich potrieb je pre nás samozrejmosťou. KE KELIT je preto tiež členom ÖAKR (Rakúska pracovná skupina pre recykláciu plastových rúr).
ÖAKR bola založená v roku 1991 a ponúka okolo 80 zberných miest po celom Rakúsku, kde sa použité rúry, armatúry a zvyškové potrubia likvidujú spôsobom prijateľným pre životné prostredie. Viac ako 1 000 ton zozbieraného materiálu sa schádza ročne, čo od založenia pracovnej skupiny ušetrilo viac ako 20 000 ton CO 2 a približne 900 000 GJ energie - čím sa ÖAKR stal vzorom v celej Európe. KE KELIT je hrdý na to, že je tak úspešný v plnení svojej sociálnej zodpovednosti voči životnému prostrediu - počas celého životného cyklu výrobku.