Minulosť a budúcnosť

Množstvo nápadov a inovácií nás bude sprevádzať aj v budúcnosti. Dôležité trhy na celom svete čakajú len na to, aby sme ich odhalili.

1945Karl Egger (I) zakladá v roku 1945 spoločnosť KE Installationsunternehmen pre „plyn-vodu-kúrenie“. V roku 1960 začína s vlastnou výrobou odpadových rúr z plastu. Ochranná známka KE.
1963

Výstavba závodu na výrobu rúr v priemyselnom parku mesta Linz.
Po predčasnej smrti otca preberá v roku 1966 spoločnosť Karl Egger (II). Začína nová fáza inovácie a expanzie.
Karl Egger začína v roku 1968 s výrobou teplovodných rúr KELIT a v rámci Európy sa tak radí k pionierom.

1971

Diaľkové teplo pre Juhosláviou. Systém KELIT sa vyrába v závode v Linzi. Stroje, zariadenia, výrobný know-how, marketing a inštalácia pochádzajú z Linzu.

1973

založenie 100% dcérskej spoločnosti KE KELIT GmbH. Izolačné hadice KELIN, KELON a KELINFIX sa v 1975 stávajú známymi značkami v rámci odvetvia v Rakúsku a tiež aj v Nemecku.

1976 udelený prvý patent „izolačná rúra“ - mimochodom v Poľsku.

1977

Maďarsko získava závod pre teplovodné rúry KELIT v Kècskèmete. KE KELIT umiestňuje závod, hotový na kľúč, do Pusty.

Zavedenie celosvetovo prvej penovej izolačnej hadice na trh 1983 pod ochrannou známkou KELAN, ktorá je synonymom pre optimálnu, ekologickú a mimoriadne pevnú izoláciu.

1985Karl Egger (III) nastupuje do firmy v roku 1985. Nový vývoj v oblasti rozvodov teplej a studenej vody. KE KELIT zavádza na trh systémy rúr PPR KE COPRAX a KELEN.
1989

1989 prechádza spoločnosť KE KELIT ako prvá európska spoločnosť na systémy rúr bez obsahu FCKW v oblasti diaľkového tepla. Životné prostredie má predsa prioritu!

1991

KE KELIT sa v roku 1991 stáva členom Rakúskeho pracovného združenia pre recykláciu plastov ÖAKR „Österreichischer Arbeitskreis Kunststoffrohr Recycling“. Znovu krok ekologickým smerom. V Bruck/Mur bola vytvorená kancelária KE KELIT Süd (juh). Štajerčania sa tešia na ďalší domáci servis.

 

1992

KELOX-systém modulárnych rúr – kompaktná rúra z kovu / plastu s 5 násobne tesniacou spojovacou technikou prichádza v roku 1992 a trh ju okamžite prijíma. Rovnako ako KELIT PEX a CUFLEX, flexibilné systémy teplovodných rúr. Aktívna spolupráca v rôznych rakúskych a medzinárodných výboroch pre normy (ÖNORM, CEN,...)

1993

Prvé kancelárie a pobočky v juhovýchodnej Ázii a na Strednom východe sa zakladajú v roku 1993. Otvára sa kancelária KE KELIT v Zirl/Tirolsko.

1994

1994 spoločnosť KE KELIT zavádza certifikát ISO 9001. Kvalita bola v spoločnosti KE KELIT vždy štandardom, teraz je už aj doložená – rovnako ako výrobný proces, zabezpečovanie kvality, výskum a vývoj, montáž, služby pre zákazníkov a veľa ďalšieho. Španielsko potrebuje systém rúr KELEN. Na mieste sú angažovaní pracovníci.

1995

1995 sa v Maďarsku zriaďuje kancelária. Dvere do východnej Európy sú naširoko otvorené. Spoločnosti KE KELIT sa podarila revolučná senzácia. Prvá zamerateľná plastová rúra PPR môže byť prihlásená ako patent. Názov produktu: SENSO(R)OHR.

1996

1997 sa vo Viedni zriaďuje kancelária KE KELIT Ost (Východ). Východorakúšania okamžite pozitívne reagujú na dávno žiadaný servis. Výpočty potrubnej siete, ponuky atď. sa už nemusia zasielať do Linzu. KELOX-SL, kompletný program soklových líšt, vo veľkom výbere vzorov a farieb, vrátane kobercových líšt, profilov stúpacích vedení, dopĺňa odteraz paletu produktov. 

1997

1997 sa vo Viedni zriaďuje kancelária KE KELIT Ost (Východ). Východorakúšania okamžite pozitívne reagujú na dávno žiadaný servis. Výpočty potrubnej siete, ponuky atď. sa už nemusia zasielať do Linzu. KELOX-SL, kompletný program soklových líšt, vo veľkom výbere vzorov a farieb, vrátane kobercových líšt, profilov stúpacích vedení, dopĺňa odteraz paletu produktov. 

1998

Spoločnosti KE KELIT, ako prvému výrobcovi rúr PPR na celom svete, sa 1998 darí vybaviť produkty KELIT HIT a KELEN pri výrobe izoláciou LEXEL z polyetylénu odolnou voči pretrhnutiu – rúry a tiež aj tvarovky sú odteraz izolované cenovo výhodne a technicky optimálne. Integrovaných je nespočetné množstvo patentov. Zrodila sa KELIT HIT-LX. Kancelária KE KELIT v Kuala Lumpur, Malajzia sa stáva centrom v juhovýchodnej Ázii.

1999

1999 vzniká nový závod na teplovodné rúry v návinoch a ako tyčovina – všetko na najvyššej technickej úrovni – možnosť použitia takmer pre všetky médiá a kombinácie opláštených rúr. Na trh sa uvádzajú nové patentované plastové fitingy na horúcu vodu a vykurovacie rúry. Revolúcia KELOX WINDOX. V Salzburgu sa otvára kancelária KE KELIT Mitte (stred). Odbytové pobočky v Škandinávii a strednej a východnej Európe, cez Stredný východ a južnú Áziu až po Austráliu, ktoré sú tiež od roku 1999 zásobované produktmi KE KELIT, pracujú s rakúskym know-how v oblasti rúr, vyvinutým v rakúskom Linzi.

 

2000

KE KELIT pozerá 2000 s nádejami do 3. tisícročia. Prihlásených, resp. udelených je viac ako 100 patentov. Priebežné semináre na tému výroby rúr približujú našim partnerom tieto nové technologické koncepty.

2001

Systém rúr pre chladenie, stlačený vzduch a aplikácie v spojení so studenou vodou KETRIX prichádza 2001 na trh - použiteľný do -40 °C: veľmi pevný, nárazuvzdorný, odolný voči difúzii kyslíka, s možnosťou zvárania ... - optimálny pre celosvetovú architektúru skla, kde sa pre komfortnú prácu vyžaduje chladenie. Používa sa POB (polyolefinblend) - surovina vyvinutá spoločnosťou KE KELIT.

2002

Kancelária v Brucku an der Mur praská vo švoch – 2002 sa otvára nová kancelária KE KELIT Süd (juh) v Frohnleiten/Graz. Rovnako ako v minulosti, problémom hluku sa KE KELIT zaoberá stále viac a predstavuje zvukovo-izolačný, hrubostenný odtokový systém PP PHONEX. Aj KELIT HIT a KELOX sú z výroby nie len optimálne termicky izolované ale už aj akusticky izolované. Pracovníci odbytu v Saudskej Arábii, v Emirátoch, Libanone, Indonézii, Malajzii, Singapure, Indočíne a na Srí Lanke sa podieľajú na stovkách veľkých projektov.

2003

2003 nachádza po prvý raz svojich zákazníkov WATERFLEX - extrémne flexibilné doplnenie všetkých tuhých rúrových systémov. To je zrodenie predchodcu neskorších plnostenných rúrových systémov z PE-RT, PEX a resp. PEX c.

2004

Nový závod v Kuala Lumpur / Malajzia vstupuje 2004 do prevádzky. Rúry KELEN PPR sa začínajú vyrábať pre ázijský trh.

2005

Ako obvykle KE KELIT sa pokúša aj v 2005 sledovať prostredie trhu s rúrovými systémami. Patentovaný termopiesok THERMOSAND, piesku podobný, prírodný zásypový materiál potrubných rozvodov, poskytuje predizolovaným teplovodným vedeniam ešte lepšie izolačné vlastnosti. Z meraní po stavbách nakríž Rakúskom vyplynuli senzačné hodnoty a s tým spojené úspory.

Dve nové zariadenia na výrobu rúr v juhovýchodnej Ázii, nové odbytové kancelárie vo Viedni, Číne a v Nemecku, noví pracovníci počínajúc Rakúskom, cez Maďarsko až do Austrálie sú znakom našej globálnej angažovanosti v sektore rúr, rúrových spojení, izolácie a príslušenstva. KE KELIT rozširuje výrobné a skladovacie kapacity v kmeňovom závode v Linzi o 30 %.

2006

2006 nečakane zomiera kom. radca Karl Egger (II). Nebol len inovatívnym pionierom v oblasti techniky umelých hmôt a všetkými váženým podnikateľom, ale bol aj obľúbený ako hlava rodinného podniku. Obidve jeho deti Karl a Kristine, ako aj jeho manželka Herta a nevesta Sylvia, vedú spoločnosti v jeho duchu ďalej a spoločne so zdatnými a angažovanými pracovníkmi upevňujú a ďalej rozvíjajú pozíciu na trhu.

2007

Revolúcia v inštalačnej technike 2007 - rozšírenie osvedčeného systému modulárnych rúr KELOX o nástrčné fitingy blueFIX - program pre sanitu a kúrenie. Náš systém priemyselných rúr KETRIX ďalej dopĺňajú rozmery d125 a d160. Niekoľko rokov osvedčený program KELIT-PEX rozširuje flexibilný, predizolovaný sanitárny systém PEX s penou hnanou 100 % CO2. Spoločne s dlhoročným partnerom získava KE KELIT nemeckú spoločnosť GERMAN PIPE, výrobcu predizolovaných teplovodných / studenovodných vedení, ktorá sa špecializuje hlavne na výrobu veľkých rúr do DN 1000. Veľké rúry do DN 500 so špeciálnymi ochrannými vlastnosťami TERRAX STABIL začína trh stále viac akceptovať. TERRAX STABIL je riešenie pre extrémne kamenisté pôdy a spôsoby kladenia bez pieskového lôžka z PE 100 RC.

2008

2008 konsolidácia a úprava všetkých systémov KE KELIT, rozšírenie systému modulárnych rúr KELOX o rozdeľovač pre použitie v oblasti pitnej vody a vykurovania. Keďže závod v Kuala Lumpur / Malajzii, ktorý začal svoju prevádzku v roku 2004, praská vo švoch, otvára sa niekoľko kilometrov ďalej nový závod na výrobu malých a veľkých rúr. Narastajúci dopyt v juhovýchodnej Ázii je uspokojený optimálnym spôsobom. Aj kancelárie vo Viedni a v Štajersku sa rozširujú. 

2009

Ako kompetentný a skúsený výrobca plastových rúrových systémov a poskytovateľ služieb, vybavený rozsiahlym know-how pre predizolované rúrové systémy, spoločnosť KE KELIT ponúka 2009 prvý raz aj systémy kovových rúr pre použitie v oblasti domových inštalácií.

V oblasti kúrenia sa používa uhlíková oceľ a v oblasti sanity nehrdzavejúca oceľ s osvedčenou technikou lisovacích spojov. Systém steelFIX je okamžite dobre prijatý na trhu. Nové, resp. rozšírené odbytové kancelárie vo Vietname a v Kambodži zabezpečujú rýchlo rastúce trhy v Indočíne. Výškové domy expandujúcich metropol juhovýchodnej Ázie (Hanoj, Saigon, Phnom Pénh, Singapur, Jakarta, Kuala Lumpur atď.) sú väčšinou vybavené technológiou rúr z Linzu / Rakúska. Na podporu je koncom roka 2009 spustený do prevádzky nový závod vo Vietname. V polovici roka sa otvára nová kancelária KE KELIT Korutánsko v meste Poggersdorf. KE KELIT napriek celosvetovej hospodárskej kríze.

2010

2010 rozširuje KE KELIT svoj program o systém permanentne „antistatických“ vetracích rúr vybavených „biocídnymi“ vlastnosťami AIRTWIN na použitie v kontrolovaných ventiláciách bytových priestorov. Baktérie a plesne vo vetracích rúrach patria minulosti. Osvedčené systémy KE KELIT získavajú doplňujúce funkcie a komponenty.

KELIT HIT sa stáva odolnejší proti náhlym zmenám teplôt (ß – PPR), KELOX dopĺňajú otestované lisovacie fitingy a inovatívne nástrčné fitingy blueFix, rúrové teplovodné systémy KELIT získavajú revolučným a veľakrát otestovaným hrdlom INDUCON hrdlo na zváranie patentovaným spôsobom indukčného zvárania, inovatívnou, v rámci odvetvia rešpektovanou, spojovacou technikou, steelFIX sa v roku 2011 rozširuje o nástrčné fitingy z nehrdzavejúcej ocele, na trhy KE KELIT sa zavádzajú rúrové systémy pre sprinklerové zariadenia. ,...      

2011

Dosahuje sa ďalší míľnik v inštalačnej technike. Nástrčnými fitingami Kelox Protec sa produktová paleta Kelox ešte viac rozširuje. Ďalší vývoj Bluefix pokračuje okrem iného ochranou 2 krúžkami tvaru O prostredníctvom signálovo žltého krúžku protector, ako aj priesvitným puzdrom. Ďalej sa rozširuje kancelária KE KELIT v Tirolsku. Spoločnosť KE KELIT rastie vďaka inováciám a schopnostiam ďalej aj v ekonomicky náročnej dobe.

2012

Je dokončená nová administratívna budova a k dispozícii je teraz spolu s rozšíreným úsekom zabezpečovania kvality a moderne vybavenými kanceláriami. Expanzia nie je prítomná len v Linzi, aj v Maďarsku a na Strednom Východe sa otvárajú nové trhy, na ktorých sa uplatňuje know-how KE KELIT. Aj Kelox Protec pokračuje vo víťaznom ťažení a do odvetvia etabluje techniku nástrčných spojení.

2013

Otvorením nového školiaceho strediska KE KELIT v roku 2013 je zabezpečená ešte lepšia možnosť vyškoliť zákazníkov o nových produktoch a ich spracovaní a štýlovo im sprostredkovať zozbierané poznatky. Rovnako sa v Linzi spúšťa prevádzka novej logistickej haly a výrobnej haly pre nástrčné fitingy Protec. Kancelária KE KELIT v Salzburgu, ktorá sa postupne stala príliš malou, sa tiež rozširuje a vo Walse kupuje teraz nové pôsobisko. Na základe dohody s cechom inštalatérov sa KE KELIT zaväzuje, že bude zachovávať veľmi dobrú spoluprácu s veľkoobchodom a produkty KE KELIT bude predávať výlučne prostredníctvom osvedčeného 3-stupňového odbytového procesu. Otvára sa nová kancelária v Yangone (Mjanmarsku).

2014

Za množstvom kancelárií v Ázii/Tichomorí, od Mjanmarska, cez Malajziu, Singapur, Indonéziu, Kambodžu, Vietnam, Hongkong, Macau nasledujú tri nové pobočky KE KELIT na Novom Zélande v Aucklande, Wellingtone a Christchurche. V Európe sa spolu s anglickou spoločnosťou pre špeciálne rúry v oblasti inžinierskych stavieb Radius Ltd. zakladá nový Joint Venture pre diaľkové teplo a inžinierske stavby. Hightech-spoločnosť „Radius-Kelit-lnfrastructure“, s hlavným sídlom v Rakúsku, vyvíja, vyrába a distribuuje po celej Európe potrubné systémy pre diaľkové teplo a inžinierske stavby.

2015

Zavádzajú sa nové, resp. inovatívne fitingové systémy v oblasti nástrčnej, lisovacej a zváracej technológie. Vo výrobe potrubí sú predstavené nové materiály pre aplikácie s vysokou teplotou a tlakom a implementujú sa do skupín produktov KELOX a KELIT PEX. Predajná sieť v Ázii (Tichomorie) sa rozširuje na Japonsko a Filipíny.

2019

Napínavý vývoj a exotické trhy nás sprevádzajú do sľubnej budúcnosti ...