LEXEL

Izolačný systém

Štruktúrovaná izolácia

Izolačný systém LEXEL posúva vďaka inovačnej izolačnej chráničke pre rúry hranice izolovania do úplne novej dimenzie. Vynikajúce izolačné vlastnosti penového materiálu zabraňujú prenosu zvuku šíriaceho sa v pevných materiáloch a vysoká odolnosť proti prestupu pary zabraňuje premočeniu izolácie v chladiacich vetvách a zaisťuje rovnomernú kvalitu tepelnej izolácie.

Rad LEXEL je vďaka premyslenej štruktúre a voľbe materiálu odolný proti všetkým stavebným chemikáliám, ako aj proti mechanickému poškodeniu. Na vypenenie sa nepoužívajú žiadne chlórové uhľovodíky a materiál neobsahuje zmäkčovadlá, ťažké kovy alebo toxické stabilizátory. Rad LEXEL sa vyrába ekologicky a umožňuje skládkovanie – bez nebezpečenstva ohrozenia spodných vôd.

Tu prichádzate k produktom

Hadica na izoláciu potrubných vedení zo zosieťovanej mäkkej elastickej peny PE s uzavretými dutinkami, s extrudovanou, húževnato pružnou ochrannou fóliou a tkaninou HDPE odolnou voči pretrhnutiu, vhodná pre izoláciu zatepla a zastudena. Izoláciu zvuku šíriaceho sa v tuhej látke zosilňuje špeciálny profil z nopkových a dutých prvkov na vnútornej strane hadice.

Celá konštrukcia izolácie je bez obsahu FCKW.

Hodnoty izolácie:0,038 W/mK pri 20 °C
0,040 W/mK pri 40 °C
0,042 W/mK pri 60 °C
Oblasť použitia:-40°C až  +100°C
Trieda požiaru:ÖNORM EN 13501
Koeficient odporu voči difúzii vodnej pary:μ = 10.000
Farba:Modrá s privarenou páskou HDPE ako nosičom systémovej informácie
Rozmery:

Modrá s privarenou páskou HDPE ako nosičom systémovej informácie
Rozmery:    d16 - 60 mm v návinoch a ako tyčový materiál  

Hrúbky izolácie návinov:
4mm - d16 - 42mm
9mm - d16 - 63mm
13mm - d16 - 42mm
20mm - d20 - 63mm  
tiež vo všetkých rozmeroch plastov