Diaľkové vykurovanie

Pre niekoho, kto hľadá moderný a ekologický systém vykurovania, bude najlepším odporúčaním teplárenský systém od spoločnosti KE KELIT.

Diaľkové vykurovanie

Diaľkové vykurovanie

Diaľkové vykurovanie a ekologický, komfortný vykurovací systém garantujú príjemnú klímu v bytových priestoroch. Hlavná výhoda tohto systému spočíva v tom, že nie sú potrebné žiadne investície do kotolní alebo komínov. Zároveň odpadá aj skladovanie palív. Tým je zaručená vysoká energetická účinnosť.

Diaľkové vykurovanie musí prekonať veľké vzdialenosti, kým sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi. Aby dokázali zabezpečiť optimálny prenos tepla musia preto potrubia spĺňať tie najprísnejšie nároky. Rúry spoločnosti KE KELIT to dokážu: Sú predizolované a vďaka hladkým vnútorným povrchom spôsobujú len minimálne tlakové straty. Preto sú vynikajúcou alternatívou na použitie v teplárenských systémoch.

Tu prichádzate k produktom