Pitná voda

Pitná voda je jednou z najcennejších komodít, ktorú máme na tejto planéte. Spoločnosť KE KELIT si vytýčila cieľ vyvinúť systémy, ktoré umožnia jej spoľahlivú distribúciu pri dodržaní tých najprísnejších hygienických štandardov.

Pitná voda

Pitná voda

Jednou z najústrednejších úloh z hľadiska distribúcie pitnej vody je zachovanie kvality pitnej vody. Spoločnosť KE KELIT rieši túto úlohu vysokokvalitnými potrubnými systémami s dlhou životnosťou. Vždy sa pritom opiera o najnovší stav techniky a neustále posúva hranice na medzinárodnom poli do nových dimenzií.

Systémy spoločnosti KE KELIT na distribúciu pitnej vody umožňujú všestranné použitie a hodia sa do všetkých typov budov: do obytných, ako aj komerčných či verejných budov, ako sú hotely, domovy s opatrovateľskými službami alebo športoviská. Najvyššie kvalitatívne požiadavky, ktoré sa priebežne čoraz viac sprísňujú a permanentne kontrolujú, sú stanovené predovšetkým pre nemocnice, kde platia špeciálne normy pre pitnú vodu a všeobecne pre verejné zariadenia s masami ľudí. Potrubné systémy spoločnosti KE KELIT ich, prirodzene, spĺňajú a garantujú najvyššiu kvalitu pitnej vody.

 

Tu prichádzate k produktom pre oblasť použitia pitnej vody