Pitná voda

Pitná voda

Pitná voda

Jednou z nejdůležitějších úloh v oblasti distribuce pitné vody je zachování kvality pitné vody. Firma KE KELIT tuto úlohu řeší vysoce kvalitními potrubními systémy s dlouhou životností. Vždy se přitom opírá o nejnovější stav techniky a neustále posouvá hranice na mezinárodním poli do nových dimenzí.

Systémy na distribuci pitné vody od firmy KE KELIT umožňují všestranné použití a hodí se do všech typů budov: jak do obytných, tak i do komerčních nebo veřejných budov, jako jsou hotely, domovy s pečovatelskou službou nebo sportoviště. Nejvyšší kvalitativní požadavky, které se průběžně zpřísňují a nepřetržitě kontrolují, jsou stanoveny především pro nemocnice, kde platí speciální normy pro pitnou vodu, a všeobecně pro veřejná zařízení s návštěvností mnoha lidí. Potrubní systémy od firmy KE KELIT je – přirozeně – splňují a garantují nejvyšší kvalitu pitné vody.

Zde se dostáváte k produktům pro oblast použití pitné vody