Vize a cíle

Kvalita, ekologie, energie, podnikové hospodářství, bezpečnost – v rodinné firmě KE KELIT připisujeme všem těmto oblastem nejvyšší prioritu. Přitom stavíme ekonomické, ekologické a sociální zájmy na jednu úroveň. Našim cílem je splnění maximálních nároků kladených na kvalitu – bez ohledu na oblast.

 • Naše myšlení a konání determinuje komplexní systém managementu* pro kvalitu, ekologii, energetiku a bezpečnost a do tohoto systému začleňujeme i dodavatele a zákazníky
 • Naši zaměstnanci jsou pověstní svou motivací, zanícením a smyslem pro povinnost a aktivně se podílejí na odpovědnosti za úspěch naší firmy. Vynikající možnosti dalšího vzdělávání a programy zaměřené na odměňování jsou hnací silou neustálého zlepšování.
 • Splnění individuálních požadavků zákazníků a trhu považujeme za předpoklad nejvyšší spokojenosti zákazníků.
 • U nově vyvinutých výrobků, procesů a postupů kontrolujeme jejich kompatibilitu s podnikovou politikou a jejich vliv na zaměstnance podle velmi přísných kritérií.
 • Naši zodpovědnost za životní prostředí a energetické zdroje bereme v současnosti a, přirozeně, i do budoucnosti velmi vážně. Proto při výrobě výlučně hospodárných výrobků s dlouhou životností využíváme ekologické a energeticky udržitelné postupy. Díky tomu je zaručena maximální možná ochrana zdrojů.
 • Díky otevřené verbální kultuře ve vztahu ke spřízněným firmám, úřadům, zákazníkům, dodavatelům a, přirozeně, k zaměstnancům, podporujeme pozitivní klima v rámci celé firmy.
 • Při problémech nehledáme viníky, ale příčiny.
 • Poskytování a analyzování relevantních údajů je základem našeho permanentního zlepšování a dalšího rozvoje.

Naše firemní politika slouží všem zaměstnancům jako závazná směrnice pro zodpovědné chování zaměřené na kvalitu, ochranu životního prostředí, úsporu energií a bezpečnost, a také na zákazníka. Úlohou vedoucího personálu je vytvoření takové atmosféry, která přinese a umožní zlepšení. Našich vytyčených cílů dosáhneme prostřednictvím týmového ducha, kompetencí a zapojení všech zaměstnanců. Společně jsme silní!

* Certifikace podle

 • ÖNORM EN ISO 9001
 • ÖNORM EN ISO 14001
 • ÖNORM EN ISO 50001
 • ISO 10005 (v závislosti na výrobku)(Poslední platná znění)(v závislosti od výrobku)(Posledné platné znenia)