Trvale udržitelný vývoj

Znak pro životní prostředí

KE KELIT podporuje úspěšný model ÖAKR

Důležitou úlohu v podnikové kultuře firmy KE KELIT hraje zodpovědný přístup k životnímu prostředí a jeho zdrojům. Zohledňování budoucích generací a jejich potřeb je pro nás samozřejmostí. KE KELIT je proto také členem ÖAKR (Rakouská pracovní skupina pro recyklaci plastových trubek).
ÖAKR byla založena v roce 1991 a nabízí okolo 80 sběrných míst po celém Rakousku, kde se použité trubky, armatury a zbytky potrubí likvidují způsobem přijatelným pro životní prostředí. Ročně se sejde přes 1 000 tun sesbíraného materiálu, což od založení pracovní skupiny ušetřilo více než 20 000 tun CO2 a přibližně 900 000 GJ energie – čímž se ÖAKR stala vzorem pro celou Evropu. Firma KE KELIT je hrdá na to, že je tak úspěšná v plnění své sociální zodpovědnosti vůči životnímu prostředí – po celý životní cyklus výrobku.