Technická kalkulačka

dimensioning
amount of water
Podle množství vody ?

„Výpočet jednotlivých odporů najdete v technické příručce. Tlakové ztráty se vypočítají podle vzorce „Nikuradse“ s použitím hodnot specifikovaných v technické příručce.

Tento konzultační nástroj vám poskytne pomoc jen při výpočtu a nenahrazuje podrobné odborné plánování!“

result
dxs
Pa / m
m / s
performance & temperature spread
Výkon & Tepelná roztažnost ?

„Výpočet jednotlivých odporů najdete v technické příručce. Tlakové ztráty se vypočítají podle vzorce „Nikuradse“ s použitím hodnot specifikovaných v technické příručce.
Tento konzultační nástroj vám poskytne pomoc jen při výpočtu a nenahrazuje podrobné odborné plánování!“

W
K
result
dxs
Pa / m
m / s
sanitary appliances
Zabudované instalační prostředky ?

Metoda výpočtu podle normy EN 806-3 pro maximálně 12 bytových jednotek určuje rozměr potrubí pro normální instalace. Pro speciální instalace (viz informační plocha) se musí použít DIN 1988/300 v souladu s výpočtem normy B2531.

Tato metoda se používá pro potrubí studené a teplé vody. Speciální případy viz informační plocha!

result
cold water
dxs
hot water
dxs
longitudinal strain
Podélná roztažnost ?

Podélná expanze trubiček závisí na délce potrubí, zvýšení teploty a koeficientu roztažnosti, ale nezávisle na rozměru. Tepelné roztažné síly závisejí na rozměru a změně teploty bez ohledu na délku potrubí.

Ke kompenzaci dochází vždy mezi dvěma pevnými body nebo mezi pevnými body a změnami směru. Správná konstrukce pevných bodů a kluzných svorek je nutná pro kompenzaci podélné roztažnosti.


 

m
K
K
result
longitudinal expansion
elastic force

Tažná síla (N) byla vypočtena s předpokladem 60°C, s KETRIX při 10°C

material extract FBH
Výkaz materiálu na PV ?

Požadavek na materiál závisí na použitém systému podlahového vytápění a instalační vzdálenosti!

m2
cm
result
article
quantity