Technická kalkulačka

Dimenzovanie
Množstvo vody
Podľa množstva vody ?

"Výpočet jednotlivých odporov nájdete v technickej príručke. Tlakové straty sa vypočítajú podľa vzorca "Nikuradse" s použitím hodnôt špecifikovaných v technickej príručke.

Tento konzultačný nástroj vám dodá pomoc len pri výpočte a nenahrádza podrobné odborné plánovanie!"

Výsledok
d x s
Pa/m
m/s
Výkon & Tepelný spád
Výkon & Tepelná rozťažnosť ?

"Výpočet jednotlivých odporov nájdete v technickej príručke. Tlakové straty sa vypočítajú podľa vzorca "Nikuradse" s použitím hodnôt špecifikovaných v technickej príručke.
 Tento konzultačný nástroj vám dodá pomoc len pri výpočte a nenahrádza podrobné odborné plánovanie!"

W
K
Výsledok
d x s
Pa/m
m/s
Zabudované inštalačné prostriedky
Po sanitárnych vstavaných spotrebičoch ?

Metóda výpočtu podľa Normy EN 806-3 pre maximálne 12 bytových jednotiek určuje rozmer potrubia pre normálne inštalácie. Pre špeciálne inštalácie (pozri informačnú plochu) sa musí použiť DIN 1988/300 v súlade s výpočtom Normy B2531.

Táto metóda sa používa pre potrubia studenej a teplej vody. Pre špeciálne prípady si pozrite  informačnú plochu!
 

Výsledok
Studená voda
d x s
Teplá voda
d x s
Pozdĺžna rozťažnosť
Pozdĺžna rozťažnosť ?

Pozdĺžna expanzia rúrok závisí od dĺžky potrubia, zvýšenia teploty a koeficientu rozťažnosti, ale nezávisle od rozmeru. Tepelné rozťažné sily závisia od rozmeru a zmeny teploty bez ohľadu na dĺžku potrubia.

Ku kompenzácii dochádza vždy medzi dvoma pevnými bodmi alebo medzi pevnými bodmi a zmenami smeru. Správna konštrukcia pevných bodov a klzných svoriek je nevyhnutná pre kompenzáciu pozdĺžnej rozťažnosti.


 

m
K
K
Výsledok
Pozdĺžna rozťažnosť
Ťažná sila

Ťažná sila (N) bola vypočítaná s predpokladom 60 ° C, s KETRIX pri 10 ° C

 

Výkaz materiálu pre PV
Výkaz materiálu na PV ?

Požiadavka na materiál závisí od použitého systému podlahového vykurovania a inštalačnej vzdialenosti!

m2
cm
Výsledok
Položka
Množstvo