Chlad

Na prepravu technologickej vody cez potrubné systémy sú potrebné príslušné potrubia odolné proti chladu. Chladiace potrubia spoločnosti KE KELIT spĺňajú všetky kritériá potrebné na optimálnu a energeticky efektívnu prepravu technologickej vody z chladiacich zariadení do spotrebičov chladu.

Chlad

Chlad

Chladiace potrubia spoločnosti KE KELIT sa okrem iného používajú na chladenie ľadových plôch, ako sú hokejové štadióny, klziská alebo curlingové plochy. Ponuka spoločnosti KE KELIT dokáže uspokojiť aj požiadavky zákazníkov týkajúce sa prefabrikovaných zberných potrubí a rozdeľovačov.

Tento systém sa využíva aj pre ľadové plochy umiestnené v exteriéri. Jeho použitie prináša vyššiu mieru nezávislosti od poveternostných pomerov a umožňuje lepšie plánovanie a realizáciu rôznych podujatí. 
Chladiace potrubia spoločnosti KE KELIT sa používajú aj pri chladení strojov a zariadení, ako aj pri preprave médií do klimatizačných zariadení.

Tu prichádzate k produktom