CLIMATEFIX

Systém pre aktívne stropy

Systém pre aktívne stropy

Tepelný komfort má výrazný vplyv na pohodu a zdravie. Na dlhodobé zaistenie tohto komfortu je potrebné zníženie spotreby energií bez negatívnych vplyvov na kvalitu života. Vďaka vynikajúcemu podielu vyžarovanej energie pri stropných chladiacich a vykurovacích systémoch je našťastie už pri veľmi malých teplotných rozdieloch možné dosiahnutie príjemnej klímy v obytných a pracovných priestoroch.

Spoločnosť KE KELIT vyrába systémy umožňujúce dosiahnutie dlhodobej úspory nákladov, zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a súčasne ponúka vhodný výrobok pre akúkoľvek stavebnú dispozíciu: Či tesne pod povrchom, v betónovom jadre alebo na zavesenie v najrôznejších verziách, CLIMATEFIX je vždy perfektné riešenie.

Tu prichádzate k produktom

Blízkopovrchový systém: KC100B16 / KC150B16

Blízko povrchové riešenie KC100B16 alebo KC150B16 pre vykurovanie a chladenie zabezpečuje rýchlu reakciu na teplotu v miestnosti. Ide o systém vykurovania
a chladenia, ktorý výrazne znižuje obstarávacie náklady. Vďaka sálavému teplu
a chladeniu tohto hygienického systému Nízkoteplotného® a rovnomernému rozloženiu teploty vzniká maximálna pohoda.
Systém pokrýva všetky požiadavky na vykurovanie a chladenie. To znamená, že vo vykurovacom režime  nie sú potrebné žiadne ďalšie vykurovacie plochy ako podlahové vykurovanie alebo radiátory a v chladiacom režime nie sú potrebné žiadne ďalšie ventilátory.
Prednosti:

 • Jednoduchá a rýchla montáž s prefabrikovanými modulmi
 • Žiadny priamy kontakt s vykurovacími / chladiacimi plochami
 • Žiadne náklady na údržbu v porovnaní s klimatizáciou
 • Vynikajúca ovládateľnosť vďaka pokládke v blízkosti povrchu a úzkym rozstupom rúrok.
 • Proces montáže na stavenisku (1. staviteľ debnenia, 2. inštalatér, 3. montér železných výstuží, 4. betonárske práce)
 • Konštrukčná výška prvkov KC150B16 je prispôsobená štandardizovanej výške betónových dištančných prvkov.
 • Všetky vykurovacie a chladiace zariadenia, ktoré už boli montované vo fáze hrubej výstavby
 • Rakúska klasifikácia : F90 "ohňovzdorný"
 • V prípade poškodenia je rúra ľahko lokalizovateľná a dá sa ľahko opraviť "zo spodu" bez zasahovania do statiky.

Aktivácia betónu KU100

Pokládkou KELOX KU100 na prvú úroveň vystuženia alebo v strednej vrstve je možné použiť objem betónového stropu ako zásobník tepla. Flexibilná inštalácia a rýchla dostupnosť sú zabezpečené použitím sortimentu KELOX.

 

Systém CLIMATEFIX G stropné vykurovacie a chladiace moduly sú určené pre montáž do zavesených omietkových stropných konštrukcií.

KC3A16

Vďaka individuálnemu nastaveniu veľkostí môžu byť moduly použité pre všetky bežné stropné konštrukcie. Použitie tepelne vodivých plechov zaručuje optimálny prechod teploty do stropnej konštrukcie, čím sa zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla alebo chladu v strope na dosiahnutie maximálneho výkonu.

Prednosty:
Oddelenie remesiel ( sádrokartonár - inštalatér )
Za vodnú inštaláciu zodpovedá inštalatér,
Sádrokartonár je zodpovedný za sadrokartónové práce

 • Čisté oddelenie materiálov
 • Chladiace / vykurovacie meandre nie sú priskrutkované k sadrokartónu
 • Priamo skrutkované systémy môžu byť vystavené hluku v dôsledku odlišnej expanzie materiálov (sádra - kov)

Jednoduchá a rýchla inštalácia pomocou prefabrikovaných chladiacich meandrov
Vysoký chladiaci výkon pomocou teplovodných hliníkových profilov
Štandardizovaný výkon

 • Neexistujú žiadne rozdielne inštalačné vzdialenosti tepelne vodivých plechov..
 • Výkon nie je závislý od inštalatéra alebo plánovača, ktorý definuje počet tepelne vodivých plechov na m².
 • Pevne stanovený koeficient absorpcie zvuku (aw = 0,6) je daný pevnou definovanou vzdialenosťou medzi doskami vedúcimi teplo.
 • Použitie štandardného potrubného systému 16x2,0 mm v chladiacich meandroch
 • Použitie nášho štandardného programu KELOX a CLIMATEFIX
 • Jednoduchá oprava pomocou štandardných rúrok a tvaroviek
 • V systéme Tichelmann nie je potrebné prepojenie
 • jednoduché odvzdušnenie rúrok
 • Žiadne problémy na stavenisku, že rôzne potrubné okruhy sú namontované a vzduch sa nedostáva von z kruhov.
 • Veľké chladiace okruhy s použitím rúrok 16x2 mm
 • Flexibilita vďaka jednoduchej adaptácii modulov na stavbe. Moduly sa dajú ľahko premiestniť v pozdĺžnom smere, a tak sa ľahko prispôsobujú stavebným zmenám.

 

Kovové stropné systémy s aktivátormi pre vykurovanie a chladenie dosahujú efektívnu klimatizáciu miestnosti. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti kovu dosahujú vysoké výkonové hodnoty a zvyčajne môžu pokryť požiadavky na vykurovanie / chladenie samostatne - bez dodatočných radiátorov alebo klimatizácie. Okrem toho sa ľahko čistia a ponúkajú voľnosť dizajnu pre jednoduchý alebo neobvyklý dizajn.

Otvorené stropné systémy:

Otvorené stropné systémy, ktoré zahŕňajú napríklad stropné plachty, zaberajú iba časť stropu. Zvyčajne sú zavesené pod hotovým stropom. Vzhľadom k ich individuálnemu usporiadaniu, tvaru a povrchu prakticky neexistujú žiadne obmedzenia pre ich dizajn. Na základe pokrytej oblasti majú stropné prístrešky veľmi vysoký vykurovací a chladiaci výkon a sú veľmi účinné pri optimalizácii akustického priestoru.

Chladiaci strop (viditeľný): KCLC1

Konštrukcia:
Veľkoplošné moduly z modulárnych rúr 16 mm odolných voči difúzii kyslíka, upevnené na pozinkovanej oceľovej rohoži. Jednotlivé moduly sa vyrábajú v závode podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Veľkosť modulu: štandardná veľkosť 2200 x 2700 mm, alebo individuálna
Vzdialenosť potrubí: 100 mm
Dĺžka potrubia: cca 10 bm/m²
Oblasť použitia - rúra: 10 barov - tmax 90 °C
Oblasť použitia - modul:  t max 60 °C

 

Hlavné rúrové vedenia a prípojné vedenia generátorov tepla a chladu až po rozdeľovače alebo prechody modulov sú zhotovené v súlade s „infraštruktúrou systému“ rôznych potrubných systémov.

Použiť sa môžu nasledovné systémy rúr:

KETRIX PN10 bis t do 30°C; rozmery d20 - 160mm
KETRIX PN16 bis t do 40°C; rozmery d20 - 125mm
KELOX do t max 90°C; rozmery d16 - 75mm

Údaje o teplote prípojných rúr sa týkajú vždy príslušného prípojného systému rúr!