KELIT P

Predizolovaný teplárenský potrubný systém

Inovatívny a individuálny

KELIT P, predizolovaný teplárenský potrubný systém na prenos energie v teplárenských potrubných sieťach s vonkajším plášťom z PE-LD a s izoláciou z PUR sa vyrába individuálne na základe konkrétnych požiadaviek a získa si vás inovatívnymi nápadmi.

Vyvinutím riešenia INDUCON, čo je technológia spájania rúr s plášťom pomocou objímok, sme dosiahli ďalšie zlepšenie systému. Teraz sa preto môže pochváliť odolnosťou a jednoduchosťou montáže dokonca aj v extrémnych situáciách.

Vďaka bohatému sortimentu umožní rad KELIT P realizáciu akéhokoľvek projektu.


 

Tu prichádzate k produktom
  • Pozdĺžne zváraná oceľová rúra podľa ÖNORM EN 10220
  • Kvalita P235TR1 podľa ÖNORM EN 10217-2 s tepelnou izoláciou nanesenou z výroby v 3 sériách izolácie, s napeneným systémom LW alebo bez neho.
  • Dĺžka tyčového materiálu: 6, 12 a 16 m
Tepelná izolácia:Polyuretánová pena 95 % s uzavretými dutinkami, bez obsahu FCKW, objemová hmotnosť min. 60 kg/m3. 
Hodnota lambda: 0,027 W/mK
Opláštené rúry:Plastová rúra z polyetylénu vysokej hustoty (PE-HD) s dlhodobou ochranou proti UV žiareniu.
Oblasť použitia:PN 25 - tmax 142°C
Skúšky:podľa EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489
na základe pracovného listu AGFW FW 401
Rozmery:DN20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 - 800
Špeciálne časti:Rúra KELIT-FERROFLEX, flexibilná predizolovaná oceľová rúra v návinoch
KELIT P Koleno
KELIT-BEK Systém výstrahy pri úniku
2 x CU Systém výstrahy pri úniku 

Spojenie opláštených rúr:   

Všetky hrdlá sú termicky sa zmrašťujúce hrdlové rúry PE (bez úpravy vôle) a disponujú viacnásobne tesniacimi okrajovými časťami.
 
Zvárané hrdlá - INDUCON:  Indukčným teplom sa  hrdlo zvarí s opláštenou rúrou prostredníctvom pásky s ohrievacou mriežkou po obvode spájaného okraja. Nie sú na to potrebné žiadne prípojné vedenia vyvedené z priestoru zvárania, ktoré by mohli narúšať homogénny priestor zvárania. 
S použitím generátora a indukčného nástroja sa proces zvárania riadi a protokoluje elektronicky. Virtuálnym snímačom zistí teplotu zváracieho kúpeľa z údajov pre zváranie, potom ich sleduje a zobrazuje. Hrdlo INDUCON namontuje odborný personál KELIT.

Tepelne inštalované hrdlá: vhodné na vlastnú montáž (napr. K2ST a K2L) a disponujú oddelenými silovými a tesniacimi pásmami.