Aktívne stropy na kúrenie a chladenie

Rovnomerné rozloženie teploty, optimálna interiérová klíma a cenný príspevok k teplotnému komfortu – toto všetko a ešte oveľa viac poskytujú aktívne stropy.

Aktívne stropy na kúrenie a chladenie

Aktivácia stavebných prvkov

Aktiváciou stavebných prvkov sa nazyvajú systémy pre vykrovanie a chladenie miestností resp celých budov, ktorých zvláštnosťou je, že celé systémy po komponentoch sú zabetónované v budove. Vďaka rôznorodosti systémov KE KELIT je možné nájsť riešenie pre všetky situácie a možnosti.

Aktiváciou stavebných komponentov pre vykurovanie a chladenie umožňuje dosiahnuť vysokú úroveň tepelného komfortu. Celoročná klimatizácia obytného domu je už dôležitou súčasťou plánovania a budúcich stavebných projektov. Vďaka veľmi veľkým stropným povrchom môže takýto vykurovací a chladiaci systém ponúkať všetky výhody regulácie povrchovej teploty bez toho, aby sa museli brať do úvahy podlahové konštrukcie. Sálavé teplo a chlad tohto hygienického nízkoteplotného systému, ako aj rovnomerné rozloženie teploty vytvárajú maximálnu pohodu.