Ako doplnok produktového portfólia vyvinula spoločnosť KE KELIT kompozitný potrubný systém KELOX PROTEC ZETA na optimalizáciu prúdenia.

Na dosiahnutie optimálneho výsledku

Spoločnosť KE KELIT ponúka svojim zákazníkom praktické výrobky s maximálnou kvalitou a dlhou životnosťou. Zameriava sa predovšetkým na jednoduchú a spoľahlivú manipuláciu.

Ako doplnok produktového portfólia vyvinula spoločnosť KE KELIT kompozitný potrubný systém KELOX PROTEC ZETA na optimalizáciu prúdenia.

Výsledok: Vďaka kompatibilite s rúrou KELOX vznikol systém s momentálne najnižšími hodnotami ZETA.

 

Tvarovky na optimalizáciu prúdenia

Simulačné testy ukázali pri rôznych tvaroch, konštrukciách a vlastnostiach tvaroviek, že pri eliptickom tvare ohybov sa dosahuje najnižší odpor prúdenia. Z toho vyplynula perfektná geometria pre tvarovky na optimalizáciu prúdenia spoločnosti KE KELIT a výsledkom je elipsa KELIT prihlásená na patentovanie.

Nižšie tlakové straty – viac možností

Optimalizovaná hodnota zeta dokáže priniesť výrazné výhody v mnohých prípadoch. Čerpadlá zabezpečujúce cirkuláciu vody v systéme spotrebujú v dôsledku nižšieho odporu menej energie. Vďaka tomu sa znížia investičné a prevádzkové náklady. Súčasne sa výrazne zvýši stupeň účinnosti cirkulačných čerpadiel. 
Ďalšie zníženie nákladov môže priniesť zmenšenie rozmerov rúr, ktoré umožní práve optimalizácia prúdenia. 

Hygiena

Pri priaznivých hodnotách zeta sa po presnom výpočte môže použiť menší rozmer rúr. Výsledkom nižšieho objemu potrubí, v ktorých preteká voda, je spoľahlivejšie zachovanie kvality pitnej vody, pretože sa bude obmieňať častejšie a znížia sa riziká hroziace pri stojatej vode. 
KELOX PROTEC
Celosvetovo najlepší nástrčný systém šetrí čas, a teda aj peniaze. Pretože systém KELOX PROTEC zostane tesný bez akýchkoľvek ďalších zásahov.
Ide o NEROZOBERATEĽNÝ spoj – tesniaca funkcia má prednosť. Fixovanie zabezpečuje poistný krúžok na vnútornej stene rúry. Zasunutiu NEKALIBROVANEJ rúry účinne zabráni ochranný krúžok a chráni tak O-krúžky pred poškodením. Korektne spracované tvarovky vytvoria trvalo tesný spoj odolný proti vytiahnutiu.
 

KELOX ZETA na špeciálne použitie
•    Optimalizácia prúdenia
•    Optimalizácia hygieny
•    Optimalizácia účinnosti

KELOX – osvedčené a nákladovo výhodné riešenie
•    Dlhá životnosť a spoľahlivosť
•    Účinnosť
•    Hygiena