KM651 KELOX FB Súprava regulátorov s konštantne nastavenou hodnotou

KELOX FB súprava regulátorov s konštantne nastavenou hodnotou na reguláciu teplôt jednotlivých okruhov podlahového vykurovania v zariadeniach s úrovnou teploty vykurovania radiátorov (napr. 70/55 °C). Princíp pracuje podla tepelnej vstrekovacej regulácie ako regulátor konštantnej hodnoty a montuje sa priamo na rozdelovac. Ak by sa všetky okruhy podlahového vykurovania zatvárali automaticky, musí sa cerpadlo zabezpecit pomocou logiky cerpadla (napr. KM691 KELOX pripojovacia jednotka) na vypnutie cerpadla. Primárne prívodné vedenie sa pripojí na nosník vratného vedenia a primárne vratné vedenie na nosník prívodného vedenia. Všimnite si hydraulické vyrovnanie v pripojovacích vedeniach!
Minimálna hlbka skrine rozvádzaca 110mm
Zloženie: Vysokovýkonné cerpadlo Wilo - Yonos-Para 15/6, snímac teploty, škrtiaci ventil, ventil termostatu, hlava termostatu, vrátane všetkých pripojovacích dielov k rozvádzacu, namontované, pripravené na použitie
pripojením do zásuvky. Vhodný pre všetky typy rozdelovacov typu 1“, potrebný další priestor na šírku min.220mm!

Rozsah použitia: t max. 80°C/6bar
ventil termostatu, hlava termostatu, vrátane všetkých pripojovacích dielov k rozvádzacu, namontované, pripravené na použitie pripojením do zásuvky.
Rozsah použitia: t max. 80°C/6bar

POZOR, používat len v spojení s rozdelovacom KM590E FB!

Skrutková prípojka s 3/4" vnútorným závitom (Eurokonuns) a 1/2" vonkajším závitom, samotesniaca

aplikačné oblasti

špecifikácie

produktové informácie
 
Kód KM651
Hlavná skupina materiálu KELOX
Tovarová skupina KELOX PV-Príslušenstvo
INTRNR 84818039

Technické informácie a produktové príručky

Dátové listy a iné

KM651 Festwertregelset STB 7952200
KM651 Festwertregelset Thermost. 7952100
KM651 Festwertregelset Pumpe 7951020
KM651 KELOX FB Festwertregelset Typ 2 1" 7952000
KM651 Festwertregelset VL-Kugelh. rot 1" 7952330
KM651 Festwertregels. Anschlusskr. VL 1" 7952320
KM651 Festwertregelset VL-Kugelh. bl. 1" 7952331
KM651 Festwertregelset Anschlusskreuz RL 7952300
KM651 Festwertregelset Res.Thermometer 7952310