KM651 KELOX FB Souprava regulátorů s konstantně nastavenou hodnotou

KELOX FB souprava regulátorů s konstantně nastavenou hodnotou na regulaci teplot jednotlivých okruhů podlahového vytápění v zařízeních s úrovní teploty vytápění radiátorů (např. 70/55 °C). Princip pracuje podle tepelné vstřikovací regulace jako regulátor konstantní hodnoty a montuje se přímo na rozdělovač. Pokud by se všechny okruhy podlahového vytápění zavíraly automaticky, musí se čerpadlo zabezpečit pomocí logiky čerpadla (např. KM691 KELOX připojovací jednotka) pro vypnutí čerpadla. Primární přívodní vedení se připojí na nosník zpětného vedení a primární zpětné vedené na nosník přívodního vedení. Všimněte si hydraulického vyrovnání v připojovacích vedeních!
Minimální hloubka skříně rozvaděče 110mm
Složení: Vysoce výkonné čerpadlo Wilo - Yonos-Para 15/6, snímač teploty, škrticí ventil, ventil termostatu, hlava termostatu, včetně všech připojovacích dílů k rozvaděči, namontované, připravené k použití
připojením do zásuvky. Vhodný pro všechny typy rozdělovačů typu 1“, nutný další prostor na šířku min. 220 mm!

Rozsah použití: tmax 80°C/6bar
ventil termostatu, hlava termostatu, včetně všech připojovacích dílů k rozvaděči, namontované, připravené k použití připojením do zásuvky.
Rozsah použití: tmax 80°C/6bar

POZOR, používat je ve spojení s rozdělovačem KM590E FB!

Šroubová přípojka s vnitřním závitem 3/4" (Eurokonus) a vnějším závitem 1/2", samotěsnicí

aplikační oblasti

specifikace

produktové informace
 
code KM651
main material group KELOX
material group KELOX PV-Príslušenstvo
INTRNR 84818039

Technické informace a projektové příručky

Datové listy a jiné

KM651 Festwertregelset Pumpe 7951020
KM651 Festwertregels. Anschlusskr. VL 1" 7952320
KM651 Festwertregelset Res.Thermometer 7952310
KM651 Festwertregelset Thermost. 7952100
KM651 Festwertregelset STB 7952200
KM651 Festwertregelset VL-Kugelh. rot 1" 7952330
KM651 Festwertregelset VL-Kugelh. bl. 1" 7952331
KM651 Festwertregelset Anschlusskreuz RL 7952300
KM651 KELOX FB Festwertregelset Typ 2 1" 7952000